Gradski muzej Varaždin

Prizor iz stalnog postava “Svijeta kukaca”
Veduta Varaždina na razglednici s početka 20. stoljeća
Servis za jelo iz 19. stoljeća izložen u Starom gradu
Šamija, pokrivalo za glavu članice Društva Hrvatska žena
Prodavaonica Gustava Mosesa i sina u Varaždinu s početka 20. stoljeća
Seosko veselje, nepoznati nizozemski slikar, 17. stoljeće
Sudionici muzejskih radionica u Gradskom muzeju Varaždin

"Franjo Košćec i njegovo djelo 1882. - 1968." Varaždin 2008.

SKUP

datum početka/završetka: 13.11.2008. / 14.11.2008.
organizator: HAZU, Gradski muzej Varaždin, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, Prva gimnazija Varaždin, Hrvatsko entomološko društvo Zagreb

Znanstveni skup je sastavni dio obilježavanja 125. obljetnice rođenja, 40. obljetnice smrti i 100. obljetnice dolaska Franje Košćeca u Varaždin, te zajedno s istovremeno postavljenom izložbom Predanost prirodi i čovjeku - Franjo Košćec (1882-1968) pokazuje kako ga interpretiramo i vrednujemo danas.

P  R  O  G  R  A  M

Četvrtak                                13. XI. 2008.

                                  

9.30 sati

Z n a n s t v e n i   s k u p

 

P o z d r a v n i  g o v o r i:

 

Dr. Branko Spevec, ravnatelj Gradskog muzeja Varaždin

Dr. sc. Ivan Čehok, gradonačelnik Grada Varaždina

Dr. sc. Zvonimir Sabati, župan Varaždinske županije

Akad. Miroslav Šicel, Zavod HAZU Varaždin

Dr. sc. Božena Barić, Hrvatsko entomološko društvo Zagreb

Prof. Rajka Ptiček, Prva gimnazija Varaždin

 

Voditelji skupa:

Antica Bregović, Eduard Vargović, Rajka Ptiček

 

P r o g r a m 


1. Đurđica Cesar:

            Pregled povijesti Varaždina u prvoj polovici 20. st.

2. Đurđica Cesar:

            Povijest varaždiske gimnazije u prvoj polovici 20.st.

3. Siniša Horvat:

            Prosvjetno-pedagoški rad profesora Franje Košceca

4. Siniša Horvat:

            Doprinos profesora Košćeca radu Varaždinske gimnazijske Ekstenze      

5. Vlatka Kranjčec, Marija Horvat, Siniša Horvat:

            Ostavština profesora Košćeca u prirodoslovnoj zbirci Varaždinske gimnazije

6. Spomenka Težak:

            Varaždinsko muzealno društvo i Franjo Košćec

7. Branko Britvec/Stjepan Keglević:

            Entomološke zbirke i izložbe u Hrvatskoj prije Franje Košćeca

8. Vesna Marčec:

            Dnevni leptiri (Insecta, Rhopalocera) zbirke Franje Košćeca GM Varaždin i komparacija s 
            današnjim stanjem istraživanog područja

9. Iva Mihoci/Antica Bregović:

            Grbice ( Lepidoptera, Geometroidea,Geometriea) zbirke Košćec

10. Lucija Šerić Jelaska/Martina Temunović/Paula Durbešić:

            Popis vodenih kornjaša podreda Adephaga iz zbirke Entomološkog odjela GM Varaždin


R a s p r a v a

 

15,30 sati

Voditelji skupa:

Božena Barić, Aleksandar Popijač

 

1.  Ines Bušnja:

            Trčci Carabidae, Coleoptera Zborka Košćec iz GM Varaždin

2. Franjo Perović/Marijana Vuković/Antica Bregović

            Ose biljarice (Hymenoptera, Symphyta) u zbirci F. Košćeca

3. Božena Barić/Ivana Pajač:

            Miridae (Heteroptera) u zbirci Franje Košćeca

4. Željka Matašin/Ivana Tlak Gajger:

            Apidolog i apipatolog Ivo Tomašec, jedan od učenika entomologa Franje Košćeca

5. Aleksandar Popijač/Ignac Sivec:

            Obalčari (Plecoptera) u zbirci Franje Košćeca

6.  Nino Mihoković:

            Revizija i popis vretenaca (Insecta:Odonata) zbirke Košćec u GM Varaždin

7. Barabara Hadeljan:

            Herbarijska zbirka Franje pl. Košćeca

8. Roman Ozimec/Miljenko Ernoić:

            Prilog Franje Košćeca poznavanju ravnokrilaca (Orthoptera), kao dijelu prehrane zagorskih
            purana.

9. Goran Zlodi/Antica Bregović:

            Primjena programa M++ prirodoslovlje u vođenju muzejske dokumentacije Entomološkog
            odjela Gradskog muzeja Varaždin.

 

R a s p r a v a

 


 

P e t a k                                 14. XI. 2008.

 

P r o g r a m                                                   

 

9.30 sati

ENTOMOLOGIJA CROATICA

Prilozi uz znanstveni skup

„Franjo Košćec i njegovo djelo“

 

Voditelji:

Božena Barić, Paula Durbešić

 

1. Paula Durbešić:

            Profesor Željko Kovačević

2. Roman Ozimec:

            Spilje i spiljska fauna Ravne gore kod Varaždina

3. Dinka Matošević:

            Fauna lisnih minera  drvenastog bilja u Hrvatskoj

4. Milan Pernek:

           Foretičke grinje u multilevel interakcijama – primjer na jelovim potkornjacima

5. Stjepan Krčmar:     

            Obadi (Tabanidae) u fauni Hrvatske jučer, danas i sutra

6. Boris Hrašovec:

            Fauna potkornjaka (Scolitidae) Hrvatske

7. Mladen Kučinić:

            Razvoj, stanje i perspektive istraženosti entomofaune Hrvatske

 

R a s p r a v a

 

 

 

 

 

 

povratak