Gradski muzej Varaždin

Prizor iz stalnog postava “Svijeta kukaca”
Veduta Varaždina na razglednici s početka 20. stoljeća
Servis za jelo iz 19. stoljeća izložen u Starom gradu
Šamija, pokrivalo za glavu članice Društva Hrvatska žena
Prodavaonica Gustava Mosesa i sina u Varaždinu s početka 20. stoljeća
Seosko veselje, nepoznati nizozemski slikar, 17. stoljeće
Sudionici muzejskih radionica u Gradskom muzeju Varaždin

Kasna antika u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

OSTALO

datum početka/završetka: 22.02.2017. / 22.02.2017.
Organizator: Gradski muzej Varaždin, Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije

        U sklopu Srijede u Muzeju održava se predavanje pod nazivom Kasna antika u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, koje je pripremio dr. sc. Hrvoje Gračanin. Predavanje prati slom kasnorimskog administrativnog ustroja na prostoru današnje sjeverozapadne Hrvatske tijekom 5. stoljeća i prevlast tzv. germanskih skupina (Ostrogota i Langobarda) te prezitke rimskog utjecaja i zasada na tome području u 6. stoljeću. Tema će se nastojati ocrtati utemeljenim uvidom u životne prilike u predvečerje temeljitih promjena koje su taj prostor zahvatile njegovom slavenizacijom. Rekonstrukcija se ponajprije oslanja na literarna djela , među kojima su: Variae Flavija Magna Aurelija Kasiodora Senatora, Povijest ratova Prokopija iz Cezareje te Jordanova Gotska povijest i Rimska povijest, ali, gdje god je to moguće, upućuje se i na materijalne izvore. Posebnu pozornost predavač će dati pitanju interpretacije povijesnih i arheoloških vrela, osobito onima vezanima uz metodološke inovacije relevantne za pitanje etničkog identiteta u kasnoj antici.

     Predavanje počinje u 19 sati, a ulaz je besplatan.

O predavaču:

Dr. sc. Hrvoje Gračanin diplomirao je studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je potom magistrirao i doktorirao. Njegovi znanstveni i istraživački interesi ponajprije su usmjereni na proučavanje hrvatskih krajeva u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku, odnosno vidova i postignuća rimske civilizacije te promjena izazvanih tzv. seobom naroda na širem prostoru današnje Hrvatske, s osobitim obzirom na panonsku regiju. Bavi se i kasnoantičkim i ranosrednjovjekovnim povijesnim spisateljstvom i poviješću bizantske civilizacije. Uz stručno-znanstvene, piše i popularizacijske članke za nekoliko časopisa te prevodi s njemačkog i engleskog jezika. Od 2013. godine izabran je u zvanje izvanrednog profesora na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za svoj rad primio je nekoliko nagrada, među kojima je: Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika mladim znanstvenicima i umjetnicima (akad. god. 2006./2007.), Nagrada HAZU-a za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u RH za područje društvenih znanosti (2012.) i Državna nagrada za znanost za područje humanističkih znanosti (2011.). 

 

Kasna antika u sjeverozapadnoj Hrvatskoj povratak