Gradski muzej Varaždin

Prizor iz stalnog postava “Svijeta kukaca”
Veduta Varaždina na razglednici s početka 20. stoljeća
Servis za jelo iz 19. stoljeća izložen u Starom gradu
Šamija, pokrivalo za glavu članice Društva Hrvatska žena
Prodavaonica Gustava Mosesa i sina u Varaždinu s početka 20. stoljeća
Seosko veselje, nepoznati nizozemski slikar, 17. stoljeće
Sudionici muzejskih radionica u Gradskom muzeju Varaždin

Statusni privilegiji plemstva: Od mača do banketa

OSTALO

ustanova: GMV Palača Herzer, Franjevački trg 10
datum početka/završetka: 29.11.2017. / 29.11.2017.
Organizator: Gradski muzej Varaždin, Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije

        U sklopu nove Srijede u Muzeju održava se predavanje pod nazivom Statusni privilegiji plemstva: Od mača do banketa, koje je pripremila dr. sc. Nataša Štefanec, izvanredna profesorica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

        Plemićki je sloj u „starom poretku“ stjecao razna prava, prerogative i privilegije koje se u stručnoj literaturi obično sistematizira u nekoliko glavnih skupina (sudska, politička, fiskalna, seniorska i statusna). Sistematizacija nam omogućuje lakši pregled njihova porijekla, razvoja i značaja kroz stoljeća, ali i njihovu komparaciju diljem Europe. Predavanje će prezentirati glavne statusne privilegije plemstva poput aspekata svakodnevnog života, specijalnih insignija, ekskluzivnog članstva i posebnog načina odijevanja i oslovljavanja. Koristeći primjere s hrvatskog i europskog područja, ukazat će se na važnost tih privilegija kao pomno konstruiranih mehanizama kojima se u svakodnevnom životu održavala vidljivost, prepoznatljivost i nadmoć plemićkog sloja prema ostalim dijelovima društva, ali i prema hijerarhijama unutar plemstva.

        Predavanje počinje u 19 sati, a ulaz je besplatan. 

        Ovim programom završava ciklus Srijeda u Muzeju za 2017. godinu, a novi se nastavlja odmah početkom 2018. godine.

 

O predavačici:

Dr. sc. Nataša Štefanec (r. 1973. u Čakovcu) završila je studij filozofije i povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine, gdje je 2000. godine i magistrirala. Poslijediplomski doktorski studij, na povijesnom programu, završila je 2004. godine na Central European University u Budimpešti. Od 2001. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Zavodu za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je 2006. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a potom 2011. godine u zvanje izvanrednog profesora. Jedan je od pokretača, a trenutačno i zamjenik voditelja Poslijediplomskog doktorskog studija ranog srednjeg vijeka. Autorica je dviju monografija i niza stručno-znanstvenih članaka objavljenih na hrvatskom i nekoliko stranih jezika. Uredila je nekoliko knjiga na hrvatskom i engleskom jeziku, a redovito recenzira i članke za brojne znanstvene i stručne časopise i izdanja. Kao stipendistica bavila se povijesnim istraživanjima i stručno se usavršavala na više sveučilišta i drugih institucija u inozemstvu. U fokusu njezina istraživačkog interesa posebno je povijest ranog novog vijeka, i to povijest plemstva, povijest vojnokrajiških sustava u srednjoj i jugoistočnoj Europi te institucionalno i pravno funkcioniranje habsburško-osmanskog područja, dok se posljednjih nekoliko godina bavi i demografskom poviješću te socio-kulturnim praksama na krajini.   

Statusni privilegiji plemstva: Od mača do banketa povratak