Gradski muzej Varaždin

Prizor iz stalnog postava “Svijeta kukaca”
Veduta Varaždina na razglednici s početka 20. stoljeća
Servis za jelo iz 19. stoljeća izložen u Starom gradu
Šamija, pokrivalo za glavu članice Društva Hrvatska žena
Prodavaonica Gustava Mosesa i sina u Varaždinu s početka 20. stoljeća
Seosko veselje, nepoznati nizozemski slikar, 17. stoljeće
Sudionici muzejskih radionica u Gradskom muzeju Varaždin

Sudjelovanje GMV-a na međunarodnom sajmu Exponatec 2007.

DOGAĐANJE

datum početka/završetka: 31.10.2007. / 03.11.2007.

Drugu godinu zaredom GMV je sudjelovao na svjetskom sajmu muzeja i baštine Exponatec 2007. u Kölnu. Riječ je o specijaliziranome sajmu na kojem je predstavljena muzejska oprema te oprema i tehnologija vezana uz konzervaciju i restauraciju predmeta kulturne baštine. U sklopu Exponateca organizira se i predstavljanje muzeja i srodnih kulturnih ustanova čiji su projekti nagrađeni na nekima od relevantnih svjetskih manifestacija. Ove godine na sajmu je predstavljeno petnaestak nagrađenih projekata, a među njima i CD-ROM "Kukci" Gradskog muzeja Varaždin. Varaždinski muzej na ovome je sajmu bio jedini izlagač iz Hrvatske, ali i šire regije, budući da su ostali predstavljači dolazili iz skandinavskih zemalja te Rusije, Estonije, Španjolske, Portugala, Grčke, Turske, Austrije, Njemačke i Velike Britanije.

CD-ROM "Kukci" zamišljen je kao edukativna dopuna stalnom entomološkom postavu GMV-a Svijet kukaca. Opremljen je atraktivnim audio i video zapisima, animacijama i grafičkim prikazima kao i engleskom inačicom teksta. Zbog opsežnog dokumentacijskog materijala i originalnosti pedagoškog pristupa, CD-ROM "Kukci" osvojio je posebnu pohvalu na Međunarodnom festivalu za audiovizualnu i multimedijsku prezentaciju muzeja i baštine F@imp, održanome  na Tajvanu 2004. godine. Ovaj projekt varaždinskoga muzeja, ali i recentna muzejska izdanja, na sajmu Exponatec 2007. predstavili su ravnatelj Muzeja Branko Spevec, viša kustosica Antica Bregović i vodič u GMV-u Rade Miletić.

povratak