Gradski muzej Varaždin

Kula stražarnica na razglednici iz prve polovice 20. stoljeća
Stalni postav Prethistorijskog odjela sredinom 20. stoljeća
Pripadnici Građanske čete u dvorištu Staroga grada, prva četvrtina 20. stoljeća
Blagovaonica u Alt Deutsch stilu izložena u Starome gradu
Soba u stilu bidremajera izložena u Starome gradu
Stalni postav Starih majstora u Galeriji umjetnina u palači Sermage
Prizor s izložbe Život uz Dravu nekad i danas
Oltar sv. Lovre u kapelici Staroga grada
Katalog izložbe slika Đure Mihinjača u Gradskom muzeju Varaždin 1963.
Pogled na Kulu stražarnicu s lančanim mostom i Stari grad
Pogled na Stančićev trg s palačom Sermage
Renesansna kula Staroga grada

Informacije o odjelima

Adresa, telefon, e-mail

Ravnatelj: Miran Bojanić Morandini
Telefon: ++385 (0)42 658 751
E-mail: ravnatelj@gmv.hr

Arheološki odjel GMV-a:
Mia Koščak, kustosica (zamjena)
Telefon: ++385 (0)42 658 763
E-mail: mia.koscak@gmv.hr

Lovorka Štimac - Dedić, viša kustosica
Telefon: ++385 (0)42 658 763
E-mail: lovorka.dedic@gmv.hr

Povijesni odjel GMV-a:
Spomenka Težak, muzejska savjetnica
Telefon: ++385 (0)42 658 762
E-mail: spomenka.tezak@gmv.hr

Davor Kraš, kustos
Telefon: ++385 (0)42 658 758
E-mail: davor.kras@gmv.hr

Kulturno-povijesni odjel GMV-a:
Jelena Rančić, kustosica
Telefon: ++385 (0)42 210 399 i 658 756
E-mail: jelena.rancic@gmv.hr

Etnografski odjel GMV-a:
Nataša Mihinjač, kustosica
Telefon: ++385 (0)42 658 772
E-mail: natasa.mihinjac@gmv.hr

Prirodoslovni odjel GMV-a:
Mišel Jelić, kustos
Telefon: ++385 (0)42 658 759
E-mail: misel.jelic@gmv.hr

Ivica Pakrac, preparator
Telefon: ++385 (0)42 658 759
E-mail: ivica.pakrac@gmv.hr

Galerija umjetnina GMV-a:
Elizabeta Igrec, viša kustosica
Telefon: ++385 (0)42 214 172
E-mail: elizabeta.igrec@gmv.hr

Konzervatorsko - restauratorski odjel GMV-a:
Neven Sudec, viši resturator-tehničar
Telefon: ++385 (0)42 659 170
E-mail: neven.sudec@gmv.hr

Daša Suhić - Hižak, restauratorica-konzervatorica
Telefon: ++385 (0)42 659 172
E-mail: dasa.suhic@gmv.hr

Petar Nevžala, restaurator-konzervator
Telefon: ++385 (0)42 659 171
E-mail: petar.nevzala@gmv.hr

Josip Cepanec, viši resturator-tehničar
Telefon: ++385 (0)42 639 665
E-mail: josip.cepanec@gmv.hr

Odjel zajedničkih službi GMV-a:
Rosana Kocijan, poslovna tajnica
Telefon: ++385 (0)42 658 750
E-mail: rosana.kocijan@gmv.hr

Anita Peričić, voditeljica odnosa s javnošću
Telefon: ++385 (0)42 658 754
E-mail: anita.pericic@gmv.hr

Ljiljana Pleh, referentica za računovodstvene poslove
Telefon: ++385 (0)42 658 757
E-mail: ljiljana.pleh@gmv.hr

Sanja Petak Ravlić, voditeljica računovodstva i financija
Telefon: ++385 (0)42 658 752
E-mail: sanja.ravlic@gmv.hr

Dokumentacijski odjel GMV-a:
Petra Marincel, viša kustosica dokumentaristica
Telefon: ++385 (0)42 658 753
E-mail: petra.marincel@gmv.hr

Andej Švoger, fotograf
Telefon: ++385 (0)42 212 918
E-mail:andrej.svoger@gmv.hr

Marko Stančin, muzejski tehničar
Telefon: ++385 (0)42 658 758
E-mail:marko.stancin@gmv.hr