Gradski muzej Varaždin

Kula stražarnica na razglednici iz prve polovice 20. stoljeća
Stalni postav Prethistorijskog odjela sredinom 20. stoljeća
Pripadnici Građanske čete u dvorištu Staroga grada, prva četvrtina 20. stoljeća
Blagovaonica u Alt Deutsch stilu izložena u Starome gradu
Soba u stilu bidremajera izložena u Starome gradu
Stalni postav Starih majstora u Galeriji umjetnina u palači Sermage
Prizor s izložbe Život uz Dravu nekad i danas
Oltar sv. Lovre u kapelici Staroga grada
Katalog izložbe slika Đure Mihinjača u Gradskom muzeju Varaždin 1963.
Pogled na Kulu stražarnicu s lančanim mostom i Stari grad
Pogled na Stančićev trg s palačom Sermage
Renesansna kula Staroga grada

Entomološki odjel

Već pedesetak godina, točnije od 1954., za Varaždin je svojstven Prirodoslovni odjel specijaliziran za entomološke zbirke. S obzirom na brojnost prikupljenih kukaca izraženu u desetinama tisuća primjeraka, raznovrsnost materijala i obuhvaćenost staništa s današnjeg motrišta, kada su očigledne velike promjene okoliša, ove prirodoslovne zbirke postaju sve dragocjenijom dokumentacijom o prirodi.
Svijet kukaca muzejski je postav što uvodi posjetitelja u skriven, tajni život različitih i vrlo brojnih vrsta kukaca kontinentalnog dijela Hrvatske, a time i područja srednje Europe. Zbirka ističe veliku biološku raznolikost varaždinske okolice te upućuje na potrebu njezina očuvanja. Prikaz različitih životnih oblika i pojava zorno je dočaran primjercima najljepših danjih leptira europske entomofaune, najraznovrsnijih kornjaša, skakavaca, bogomoljka, tulara, vretenaca, vodencvjetova i drugih. Životni ciklus, razvoj pojedine jedinke od jajašca do odrasla oblika – uključivši preobrazbu ili metamorfozu – prikazani su na primjerima nekoliko stotina različitih vrsta. Izložene nastambe kukaca te prikazi biotehnike velikih gnijezda osa, pčela i mrava prosječnom posjetitelju otkrivaju manje znane pojedinosti o društvenom životu pojedinih skupina. Uporabom preparata i uvećanih modela kukaca, nastalih posredstvom grizotina, bušotina i rekonstrukcija staništa, a u novije vrijeme primjenom interaktivnih medija, tumači se značaj i ulogu kukaca u životnim zajednicama. Tako entomološke teme već godinama nalaze put do šire kulturne javnosti. 
Poseban izložben prostor posvećen je prirodoslovnim istraživanjima i istraživačima, uz naglasak na rad i ostavštinu Franje pl. Košćeca – utemeljitelja Entomološkog odjela Gradskog muzeja Varaždin, koji 2020. mijenja naziv u Prirodoslovni odjel.

Kao edukativna dopuna stalnom postavu Svijet kukaca, 2004. godine objavljen je CD-ROM "Kukci", s engleskom inačicom teksta, koji je opremljen atraktivnim audio i video zapisima, animacijama i grafičkim prikazima, a namijenjen je ne samo školskoj populaciji, već i najširoj publici. Ovaj CD-ROM je na Međunarodnom festivalu za audiovizualnu i multimedijsku prezentaciju muzeja i baštine (F@imp), održanom na Tajvanu u svibnju 2004. godine, osvojio posebnu pohvalu za bogatstvo dokumentacijskog materijala i originalnost pedagoškog pristupa.

Od nedavno se za posjetitelje stalnog postava Svijet kukaca omogućava i razgled uz audio-vodiče, a oblikovan je i dio postava namijenjen slijepim i slabovidnim osobama. Uklanjanjem arhitektonskih barijera tijekom obnove palače Hercer izvršena je denivelacija ulaza i izložbenih prostorija, ugrađeno je dizalo, prilagođen WC te postavljena pomična rampa na ulazu čime se omogućio pristup osobama s nekim oblikom invaliditeta.

Voditelj zbirki Prirodoslovnog odjela:
kustos Mišel Jelić, dr.sc.