Gradski muzej Varaždin

2003

Varaždinske uršulinke 300 godina od dolaska u Varaždin 1703-2003 Katalog izložbe održane u Gradskom muzeju Varaždin od 21. rujna 2003. do 11. siječnja 2004. Autori tematskih jedinica: Klaudija Đuran, Đurđica Cvitanović, Enio Stipćević, Miroslav Klemm, Mirjana Dučakijević, Ljerka Šimunić, Spomenka Težak; fotografije: Davor Puttar.

2004

Kukci  Interaktivni CD nastao u suradnji Entomološkog odjela GMV i Prirodoslovnog muzeja u Rijeci. (urednik: Marin Kirinčić, scenarij: Antica Bregović, foto.video zapis; Gorjan Agačević et al., audio zapis Matijaž Bednjanić et al.