Gradski muzej Varaždin

Financiranje projekta "DETOX"

Projekt djelomično financira Europska Unija iz Fonda za regionalni razvoj (EFRR)
u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020.

 

Ukupna vrijednost projekta 908.448,50 EUR
Ukupno sufinanciranje EFRR 772.181,22 EUR
Sredstva Gradskog muzeja Varaždin 50.524,81 EUR
Sufinanciranje EFRR za GMV 42.946,09 EUR