1. Revolucije 1848. u Europi
| 1.1 | 1.2 | 1.3 |


   

1.1 Izbijanje revolucija 1848.


          Europu je 1848. godine zahvatio čitav niz revolucionarnih zbivanja. Pobune su započele u Parizu u Francuskoj 22. veljače 1848., da bi se uskoro proširile na najveći dio zemalja Europe. Kako su sredinom 19. stoljeća zastarjeli feudalno-apsolutistčki sustavi u većini europskih zemalja kočili napredak i razvitak kapitalizma, a time i sudjelovanje građanstva u društvenom i političkom životu, počele su se 1848/49. dizati revolucije s ciljem mjenjanja postojećeg poretka. Građanstvo u gradovima (buržoazija, radništvo i studenti) dizalo je  barikade i vodilo ulične borbe s vojskom i policijom, a seljaštvo je napadalo plemićke dvorce i imanja, uskračivalo plaćanje nameta i zahtijevalo zemlju. Neposredni ciljevi revolucija u pojedinim zemljama ovisili su, doduše, o posebnostima njihovog povijesnog razvitka, ali su se u biti ipak svodili na sljedeće zahtjeve:

  • Ukidanje feudalnih društvenih odnosa,
  • Uspostavu slobode tiska, javnog okupljanja i udruživanja,
  • Uvođenje jednakog i općeg biračkog prava,
  • Rješavanje socijalnih pitanja,
  • Zaštitu od nezaposlenosti i
  • Stvaranje nacionalne države.

          Glavne europske zemlje revolucionarnim su gibanjima bile zahvaćene već tijekom veljače i ožujka 1848. godine.

1. Revolucije 1848. u Europi