1. Revolucije 1848. u Europi
| 1.1 | 1.2 | 1.3 |


   

1.3 Revolucionarna zbivanja u Habsburškoj monarhiji          Od 13. do 15. ožujka 1848. dogodile su se pobune i u Beču. Srušen je postojeći Metternichov režim i formirana je nova vlada. Car je obećao ustav, ukinuo cenzuru i proglasio slobodu štampe. U Beču se stvaraju odredi Nacionalne garde. Na vijest o događajima u Beču, revolucionarni pokret zahvaća sve zemlje Austrijskog carstva odnosno Habsburške monarhije. Tako osim u Austriji do pokreta dolazi u Ugarskoj, Češkoj, Sjevernoj Italiji i Hrvatskoj, a revolucionarna gibanja ne zaobilaze ni Sloveniju i Vojvodinu. 

          Revolucija 1848/49. u Habsburškoj monarhiji, zbog višenacionalnog državnog sastava, ima složeniji karakter nego u drugim europskim zemljama. Osim težnji za ukidanjem feudalnog sustava, u svim nenjemačkim zemljama Monarhije javlja se i želja za nacionalnim oslobođenjem. Treba ipak naglasiti da su to u većini slučajeva samo zahtjevi za samostalnošću u okviru Monarhije.

1. Revolucije 1848. u Europi