3. Zbivanja 1848. u gradu Varaždinu
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
   

3.2 Formiranje Narodne čete


          U skladu sa slobodama koje je proglasio kralj Ferdinand I. i u Varaždinu se prišlo formiranju tzv. Narodne garde odnosno čete. Pod pokroviteljstvom Gradske općine u gradu je osnovan "Odbor općinske sigurnosti" koji je već 6. travnja 1848. uputio poziv građanima da pristupe Narodnoj četi. Njezina je zadaća bila da pazi na red i sigurnost u Gradu i da čuva grad od eventualnih nasrtaja s mađarske strane. U istom pozivu se upozoravaju građani na budnost i opreznost glede sumnjivih stranaca. Apelira se na njih da takve sumnjive osobe prijave Gradskom poglavarstvu. Jezgru Narodne čete činila je već postojeća uniformirana Građanska garda odnosno četa, osnovana još 1750. godine. Ona se već od samih početaka revolucionarnih zbivanja uključila u održavanje reda, mira i sigurnosti u Gradu. Novoformiranom Narodnom četom zapovijedao je umirovljeni general Ivan BENKO. S obzirom da Grad nije Četu mogao sam naoružati, zatražilo je Gradsko poglavarstvo oružje od Vrhovnog zapovjedništva u Zagrebu. Nakon odobrenja Vrhovnog zapovjedništva, Varaždinci su iz Karlovačkog garnizona dopremili "petsto starih pušaka, petsto bajuneta, petsto laderica za nabijanje i petsto komada kremena". Nakon dopreme oružja bilo je uvedeno obvezno uvježbavanje u rukovanju puškama i to svakodnevno u 16 sati na Kapucinskom trgu.

3. Zbivanja 1848. u gradu Varaždinu