3. Zbivanja 1848. u gradu Varaždinu
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
   

3.5 Tiskanje prvih novina


           22. travnja 1848. počeo je, sukladno proklamiranoj slobodi tiska, u Varaždinu, u Platzerovoj tiskari, izlaziti na njemačkom jeziku tjednik "Der Lucifer", Lučonoša, s  prilogom "Warasdiner Neuigkeitsbote", Varaždinski glasnik novosti. To je zapravo bio pokusni broj lista, a prvi broj je izašao tjedan dana kasnije, tj. 29. travnja. List je u zaglavlju nosio podnaslov "Zensurfreies Organ fuer Politik, Literatur, Humor und Carikatur". Izdavao ga je ljekarnik Teodor FODOR, dok je odgovorni urednik bio stanoviti Wiesner. List je izlazio do 10. lipnja kada je izašao posljednji 7. broj.
 
           U svibnju 1848. odlučio se odvjetnik Ignjat Rusek, podrijetlom Slovak, a po osjećajima Mađar, na izdavanje mađarskog lista pod naslovom "Prijatelj Ugarske". Prema sklopljenom ugovoru s tiskarom Platzer list je trebao izaći 1. rujna 1848. kao tjednik. Izlaženje je, međutim, bilo odgođeno do 1. siječnja 1849., a naposlijetku je Rusek ipak odustao od tiskanja lista zbog poznatog nam tijeka događaja.

3. Zbivanja 1848. u gradu Varaždinu