3. Zbivanja 1848. u gradu Varaždinu
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |


   

3.6 Izbor gradskih zastupnika za Hrvatski sabor


           Na temelju novog izbornog reda od 18. svibnja 1848. u Varaždinu su 27. svibnja obavljeni izbori narodnih zastupnika za Hrvatski sabor koji se trebao održati u Zagrebu 5. lipnja. Na prijedlog Banskog vijeća odredio je Ban da grad Varaždin bira četiri narodna zastupnika, dok je prije u staleški Sabor varaždinsko poglavarstvo imalo pravo slati samo dva zastupnika. Kao zastupnici izabrani su Josip Egersdorfer, Mihajlo Košćec, Pavao Kovač i Josip Car. Sva su četvorica navedenih zastupnika pripadala Narodnoj stranci, tj. nekadašnjoj Ilirskoj stranci.

3. Zbivanja 1848. u gradu Varaždinu