Gradski muzej Varaždin

Kula stražarnica na razglednici iz prve polovice 20. stoljeća
Stalni postav Prethistorijskog odjela sredinom 20. stoljeća
Pripadnici Građanske čete u dvorištu Staroga grada, prva četvrtina 20. stoljeća
Blagovaonica u Alt Deutsch stilu izložena u Starome gradu
Soba u stilu bidremajera izložena u Starome gradu
Stalni postav Starih majstora u Galeriji umjetnina u palači Sermage
Prizor s izložbe Život uz Dravu nekad i danas
Oltar sv. Lovre u kapelici Staroga grada
Katalog izložbe slika Đure Mihinjača u Gradskom muzeju Varaždin 1963.
Pogled na Kulu stražarnicu s lančanim mostom i Stari grad
Pogled na Stančićev trg s palačom Sermage
Renesansna kula Staroga grada

Konzervatorsko - restauratorski odjel

Konzervatorsko-restauratorski odjel osnovan je 2009. godine u cilju zaštite kulturne baštine koja se čuva u fundusu Muzeja. Odjel je smješten u palači Sermage, a proteklih godina uređivao se i sustavno opremao za obavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova uz pomoć sredstava Grada Varaždina, Ministarstva kulture RH te kroz neke projekte i udjelom vlastitih sredstava Muzeja.

Zaštita fundusa obuhvaća provođenje preventivne konzervacije, konzervatorsko-restauratorskih istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih zahvata.

Preventivna konzervacija sastoji se od niza mjera kojima se uklanjaju nepovoljni čimbenici u okolini koji oštećuju i pospješuju propadanje muzejskih predmeta prilikom pohrane, manipulacije, transporta i izlaganja. Istraživanja koja se provode tijekom konzervatorsko-restauratorskih postupaka otkrivaju i daju nova saznanja o muzejskom predmetu i utječu na njegovu interpretaciju.

Konzervatorsko-restauratorski zahvati na muzejskim predmetima obuhvaćaju niz postupaka s ciljem usporavanja ili zaustavljanja propadanja predmeta, vraćanja razumljivosti oblika i funkcije, poštujući estetsku, povijesnu i fizičku cjelovitost predmeta. Pridržavajući se u radu strogih etičkih norma struke, koriste se reverzibilne metode, koje dozvoljavaju naknadno vraćanje predmeta u prvotno stanje. O izvedenom postupku vodi se temeljita dokumentacija, s fotografijama stanja predmeta prije i poslije zahvata.

Restauratori i preparatori Konzervatorsko – restauratorskog odjela brinu o muzejskim zbirkama izloženim u izložbenim prostorima i pohranjenim u čuvaonicama te o svim predmetima koji u Muzej dolaze na privremene izložbe.

Reprezentativnost izloženih predmeta u Muzeju u velikoj mjeri ovisi o radu restauratora i preparatora jer bez konzervatorsko-restauratorskih postupaka mnoge predmete ne bi bilo moguće izložiti. Djelatnici Odjela usvajaju nova saznanja o konzervaciji i restauraciji, usavršavaju se na seminarima i radionicama te sudjeluju na stručnim skupovima.

U odjelu djeluju četiri radionice:

Radionica za polikromiju i štafelajno slikarstvo
Daša Suhić, konzervator-restaurator

Radionica za tekstil
Petar Nevžala, konzervator-restaurator

Radionica za keramiku i drvo
Neven Sudec, viši resturator tehničar

Radionica za kamen
Josip Cepanec, viši restaurator tehničar za kamen