Gradski muzej Varaždin

Kula stražarnica na razglednici iz prve polovice 20. stoljeća
Stalni postav Prethistorijskog odjela sredinom 20. stoljeća
Pripadnici Građanske čete u dvorištu Staroga grada, prva četvrtina 20. stoljeća
Blagovaonica u Alt Deutsch stilu izložena u Starome gradu
Soba u stilu bidremajera izložena u Starome gradu
Stalni postav Starih majstora u Galeriji umjetnina u palači Sermage
Prizor s izložbe Život uz Dravu nekad i danas
Oltar sv. Lovre u kapelici Staroga grada
Katalog izložbe slika Đure Mihinjača u Gradskom muzeju Varaždin 1963.
Pogled na Kulu stražarnicu s lančanim mostom i Stari grad
Pogled na Stančićev trg s palačom Sermage
Renesansna kula Staroga grada

Povijesni odjel

Povijesni odjel utemeljen je 1990. preimenovanjem i prenamjenom dotadašnjeg Odjela narodne revolucije koji je djelovao u sastavu Gradskog muzeja Varaždin od pedesetih godina dvadesetog stoljeća. Osnivanje Povijesnog odjela povezano je s demokratskim promjenama koje su u Hrvatskoj započele devedesetih godina.

Na  Odjelu se obavlja prikupljanje, istraživanje, stručna obrada, te prezentacija muzejske građe o povijesti grada Varaždina i Županije varaždinske od 12. do 20. stoljeća, odnosno od srednjeg vijeka do najnovijeg doba. Do stvaranja uvjeta za stalni postav Povijesnog odjela, odlučeno je da se radi na pripremanju tematskih izložbi s prezentacijom povijesne građe iz fundusa GMV. Na taj način bi se istodobno, uz obradu pojedinačnih tematskih jedinica, pripremala građa za budući stalni postav Odjela.
Uz predmete naslijeđene od nekadašnjeg Odjela revolucije, fundus se Povijesnog odjela stalno povećava i to najvećim dijelom poklonima i donacijama, a nešto manje i otkupom predmeta. Dok je fundus Odjela 1990., u vrijeme osnivanja, sadržavao 4800, danas on broji oko 37.000 jedinica. Od 2004. građa Povijesnog odjela je podijeljena u sedam zbirki: 

  • Dokumentarna zbirka 1 (pisana građa),
  • Dokumentarna zbirka 2 (tiskana građa),
  • Zbirka odličja, medalja i značaka,
  • Zbirka fotografija i negativa,
  • Numizmatička zbirka,
  • Zbirka militaria,
  • Kartografska zbirka.

Osim toga u pohrani Povijesnog odjela GMV nalazi se još i Zbirka Artura Takača te Zbirka varaždinskog športa.

Nakon formiranja Odjel je bio smješten u zgradi Stare gimnazije u Pavlinskoj ulici 4, od 1997. se privremeno nalazio u prizemlju palače Sermage, a od 2007. godine za trajni smještaj Odjela uređen je prostor u palači Hercer na Franjevačkom trgu 10. U prizemlju Palače planira se urediti stalni postav Odjela u kojem bi se prikazala povijest grada Varaždina i Županije varaždinske od 12. do 20. stoljeća. Kako će u palači Hecer uz Povijesni biti smješten i Arheološki odjel, planira se da ova dva odjela imaju zajednički stalni postav. Stručni djelatnici povijesnog i Arheološkog odjela izradili su muzeološku koncepciju budućeg stalnog postava pod nazivom Varaždin u pretpovijesti i povijesti, koja je prihvaćena od nadležnih stručnih tijela Republike Hrvatske.

Voditelji zbirki Povijesnog odjela:
muzejska savjetnica Spomenka Težak, prof.

kustos Davor Kraš, prof.