Gradski muzej Varaždin

Arheološko iskopavanje

Foto: Branimir Šimek, Dino Šimek

Arheološko iskopavanje

Arheološki nalazi

Terenska radionica

Terenska dokumentacija

Obrada nalaza

Izložba "Iz srednjega u novi vijek"