Gradski muzej Varaždin

Mreža “živih” dvoraca i ljetnikovaca kao oblik održivog turizma za očuvanje i promicanje kulturnog nasljeđa – LIVING CASTLES / Financiranje projekta

Financiranje projekta LIVING CASTLES

Projekt djelomično financira Europska Unija iz Fonda za regionalni razvoj (EFRR)
u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020.

 

Ukupna vrijednost projekta

1.454.671,54 EUR

Ukupno financiranje EFRR

1.236.470,80 EUR

Sredstva Gradskog muzeja Varaždin

   122.941,54 EUR

Financiranje EFRR za GMV

   104.500,30 EUR