Gradski muzej Varaždin

Financiranje projekta Bastion

Projekt djelomično financira Europska unija u okviru Programa poticaja Zajedništva INTERREG IIIA Susjedskog programa Slovenija - Mađarska - Hrvatska 2004. - 2006.
 

PROJEKT BASTION - HRVATSKA u EUR
Zajedno 184,416 EUR
Sufinanciranje CARDS 162,416 EUR
Sredstva GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN 22,000 EUR