Gradski muzej Varaždin

Katalog izložbe Nakit: od prethistorije do srednjeg vijeka, 1981.
Katalog izložbe Županija varaždinska u srednjem vijeku, 1999.
Katalozi izložbi održanih u Gradskom muzeju Varaždin
Skupni nalaz rimskog novca iz Zbelave
Varaždinski  muzej, vodič kroz Muzej, 1943.

1976

I. Cikač - J. Cikač - M. Dolovski - Ž. Dolovski - B. Kljajić - L. Štefanek - B. Udiljak (plakat/katalog).  Galerija slika 1976.

1990

Smije li šuma umrijeti? GMV - Entomološki odjel 23. studenoga 1990. do 1. ožujka 1991., Tiskara Varteks Varaždin (tekst: Antica Bregović).

1991

Borelioza.  GMV - Entomološki odjel u suradnji s Medincinskim centrom Varaždin i Prirodoslovnim muzejem Slovenije, svibanj/listopad 1991., Tiskara Varteks Varaždin (tekst: Karmen Kukolja).