Gradski muzej Varaždin

Katalog izložbe Nakit: od prethistorije do srednjeg vijeka, 1981.
Katalog izložbe Županija varaždinska u srednjem vijeku, 1999.
Katalozi izložbi održanih u Gradskom muzeju Varaždin
Skupni nalaz rimskog novca iz Zbelave
Varaždinski  muzej, vodič kroz Muzej, 1943.

1975

Izložba fotografije. GMV - Galerija slika, NIŠP Varaždin.

1977

Viđenja Varaždina očima snimatelja.  Izložba fotografija i fotografskih aparata, 14. do 23. listopada 1977. (u suradnji s Ksenijom Plavec), 4 str.

1979

Nino Vranić: krajolici.  GMV - Galerija slika 6. do 15. travnja 1979., presavitak, 4 str.

1980

Izložba fotografija Vladka Lozića. GMV - Galerija slika 1. do 8. rujna 1980. (predgovor: Darko Sačić), presavitak, 5 str.

1983

Težak - Šoštarić, fotografije.  GMV - izložbeni salon 16. do 27. ožujka 1983. (tekst: Darko Sačić)

1983

Fotografija u Hrvatskoj sedamdesetih godina. GMV 16. do 28. prosinca 1983. (predgovor: Marijan Špoljar; postav i oprema kataloga: Darko Sačić)

1984

Koprivnica - umjetnička fotografija.  GMV 22. svibnja do 1. lipnja 1984. (predgovor: Milan Prelog), 12 str.

1989

Pavlini - lica: Nino Vranić. GMV - Galerija slika i Izložbeni salon 29. rujna do 5. listopada 1989., NIŠRO Varaždin (predgovor: Vladimir Maleković), presavitak, 56 str.

1990

Stephan Lupino. GMV 1. rujna 1990. (tekst: Ivine Dolenec), 4 str.

1997

Nepoznato cvijeće Varaždina. GMV 4. travnja do 4. svibnja 1997. (tekst: Miroslav Klemm)

2000

Iznad varaždinskih krovova.  GMV 5. do 23. travnja 2000. (fotografije, katalog i postav: Miroslav Klemm)