Gradski muzej Varaždin

Katalog izložbe Nakit: od prethistorije do srednjeg vijeka, 1981.
Katalog izložbe Županija varaždinska u srednjem vijeku, 1999.
Katalozi izložbi održanih u Gradskom muzeju Varaždin
Skupni nalaz rimskog novca iz Zbelave
Varaždinski  muzej, vodič kroz Muzej, 1943.

2003

Varaždinske uršulinke 300 godina od dolaska u Varaždin 1703-2003 Katalog izložbe održane u Gradskom muzeju Varaždin od 21. rujna 2003. do 11. siječnja 2004. Autori tematskih jedinica: Klaudija Đuran, Đurđica Cvitanović, Enio Stipćević, Miroslav Klemm, Mirjana Dučakijević, Ljerka Šimunić, Spomenka Težak; fotografije: Davor Puttar.

2004

Kukci  Interaktivni CD nastao u suradnji Entomološkog odjela GMV i Prirodoslovnog muzeja u Rijeci. (urednik: Marin Kirinčić, scenarij: Antica Bregović, foto.video zapis; Gorjan Agačević et al., audio zapis Matijaž Bednjanić et al.